Kortspillet Femhundred

Femhundrede, eller Rommy som det også kaldes, er et populært kortspil, der kan spilles af 2 til 5 personer. Spillet er kendetegnet ved sit simple spilsystem og sine mange muligheder for strategisk spil. Som navnet afslører, handler det om først at score 500 – og få en Rommy. 

Din guide til at spille Femhundrede 

På engelsk er dette kortspil kendt under navnet Rommy. I Danmark kalder vi det Femhundrede, og det giver rigtig god mening, for det handler jo om at score 500 point. Femhundrede er et spændende og udfordrende kortspil, og i denne guide udforsker vi reglerne, forskellige strategier og selve spildynamikken og giver dig flere detaljer om kortspillet. 

Sådan spiller du Femhundrede

Grundprincipperne i at spille Femhundrede er ret simple. Du skal bruge et sæt spillekort med 52 kort, og det gælde rom at samle stik, og helst så mange som muligt. Hvis du kan samle mellem 2 og 5 spillere, inklusiv dig selv, kan spillet sådan set begynde. Først skal du dog lige forstå, hvordan der gives kort. Dernæst skal du vide, hvordan spillet forløber fra runde til runde. Du skal også vide, hvordan man som spiller samler stik og tæller point. Og så er der også Rommy-situationen – eller det øjeblik, hvor du kalder 500! 

Du må hellere læse videre i denne Femhundrede guide herunder.

Kortgivning i Femhundrede

Ved spillets begyndelse trækker spillerne lod eller bliver enige om, hvem der giver kort. Hver spiller modtager herefter syv kort, og kortgiveren placerer de overskydende kort i en samlet bunke midt på bordet med bagsiden opad. Kortgiveren tager dernæst det øverste kort i bunken og lægger det ved siden af bunken med billedsiden opad. Nu kan spillet gå i gang.

Spillets gang i Femhundrede

Den første spiller er den, der sidder umiddelbart til venstre for kortgiveren. En spiller kan starte sin tur ved at vælge at tage det kort, der ligger med billedsiden opad. Kan spilleren ikke bruge kortet, må spilleren i stedet tage det øverste kort fra bunken, hvor kortene har bagsiden opad. Selvom det trukne kort giver spilleren et stik på hånden, må man i første runde ikke lægge sit stik ned. Første spiller afslutter sin tur ved at lægge et af sine kort med forsiden opad ved siden af bunken, hvor kortene vender med bagsiden opad. Hvis pladsen ved siden af bunken er tom, fordi spilleren tog det første kort, der lå med billedsiden opad, skal det første kort, der lægges ned, erstatte det første trukne kort.

Spillerne trækker et kort og lægger et kort ned igen efter tur. Når første runde er gennemført, må spillerne begynde at lægge stik ned. Efter første runde må en spiller godt vælge at tage hele bunken med opadvendte kort op på hånden. Men gør en spiller det, skal vedkommende også kunne lægge mindst et stik med kort fra bunken. Kan en spiller IKKE lægge et stik, fratrækkes der 50 point ved rundens afslutning. Lad os derfor nu se nærmere på, hvordan der tælles stik i Femhundrede.

Stik optælling i Femhundrede

Du tæller ikke stik i Femhundrerde eller Rommy, som du måske ellers er vant til i whist eller lignende spil. I dette kortspil er tingene vendt lidt på hovedet – eller du skal i hvert fald tænke stik på en noget anderledes måde. Et stik i Femhundrede består nemlig af mindst tre kort, som “passer sammen” på en af følgende måder:

Tre på stribe

Et stik kan bestå af tre kort i samme kulør, som har tre på hinanden følgende talværdier, f.eks. klør 9, klør 10 og klør knægt. Et gyldigt stik kan også være Konge-Es-2 i klør, så alle 13 talværdier bliver knyttet sammen. I princippet kan du som spiller samle et stik, der således indeholder alle 13 kort i en kulør.

Samme talværdi

Et stik kan også bestå af kort med samme talværdi, f.eks. hjerter 8, spar 8 og ruder 8. Eftersom det her er talværdien, der afgør stikket, kan denne type stik naturligvis maksimalt rumme fire kort – altså i dette eksempel klør 8.

Du kan lægge kort til et stik

Når spillerne kan lægge stik ned, sker det typisk i løbet af spillet, at du eller andre spillere får kort på hånden, som passer til et af de fremlagte stik, f.eks. en klør 8, der passer til et stik med klør 9, 10 og knægt. Et sådant kort kan du lægge til dit stik, når du i samme runde lægger et andet stik ned. 

Når du kan lægge et kort til et stik, skal du naturligvis gøre de andre opmærksom på dette og sige, hvilket stik det nye kort bliver føjet til. Det er god Femhundrede-stil. For hvis dit stik f.eks. består af tre 8’ere, og du lægger den sidste klør 8, gør det en stor forskel, hvis en anden spiller sidder med klør 7 og har et stik der består af klør 9, 10 og knægt. Så kan spilleren nemlig ikke føje klør 7 til sit stik, og din melding gør, at spilleren ikke skal vente forgæves på at få klør 8, fordi den har du lagt ned til dit stik med 8’ere. 

Femhundrede! eller Rommy!-situationen

I Femhundrede eller Rommy handler det fremfor alt om at være vågen og virkelig holde skarpt øje med, hvilke kort der bliver trukket og lagt tilbage i bunden. Ikke mindst skal du være virkelig opmærksom på og bevare overblikket over dine egen stik. Det kan nemlig give dig flere gode kort på hånden hurtigere. Hvis en spiller ved et tilfælde afleverer et kort tilbage i bunken, og kortet passer til et eksisterende stik, kan den første, der siger “Femhundrede!” eller “Rommy!”, tilegne sig dette kort og lægge det ned blandt sine egne stik på bordet.

Jokerens rolle i Femhundrede

I Femhundrede fungerer Jokeren som stedfortræder for ethvert andet kort. Hvis en spiller får det rigtige kort, kan de bytte det med Jokeren. Jokere kan kun erstatte et enkelt kort i et stik. Så snart det rigtige kort er på hånden eller i stikket, skal Jokeren tilbage i bunken. Der er intet til hinder for at spille Femhundrede uden brug af Jokere.

Sådan afsluttes en runde i Femhundrede

Alle spillere slutter ikke samtidig i Femhundrede. En spiller kan således “lukke spillet” og afslutte sin tur, når det sidste stik er lagt og spilleren sidder tilbage med ét enkelt kort på hånden. Dette kort skal spilleren aflevere til bunken med bagsiden opad. Altså “lukker” spilleren den bunke, som de øvrige spillere ellers ville trække et kort fra. Når spillet er lukket, skal pointene tælles op. Det vil sige, at spillerne tæller de stik sammen, som ligger på bordet. De spillere, der sidder med kort på hånden, skal fratrække de point, som de måtte have på hånden, fra de point som de har scoret i stik. 

Pointsystemet i Femhundrede

Som skrevet tidligere adskiller pointene i Femhundrede sig en del fra andre kortspil. Og det er en god idé at have en blyant og en blok ved hånden, så pointscoren kan tælles ordentlig op. Det kan hurtigt blive et uoverskueligt regnestykke. Men lad os se på, hvordan du tæller point. 

Kort med talværdier fra 2 til 9 giver 5 point hver, 10’ere og billedkort giver 10 point hver, esser giver 15 point, og jokere giver 25 point. Så du skal med andre ord tænke dig godt om, når du samler stik. Det er en god idé at skrive pointscoren for de enkelte korttyper bag ørene, så du kan dem på fingrene, før du spiller og får samlet stik, der ikke tæller så meget.

Læg din Femhundrede strategi

Taktisk stiklægning

En velafprøvet nøglestrategi i Rommy eller Femhundrede er at lægge sine stik taktisk. Ved at planlægge og lægge stik på en måde, der tillader yderligere korttilføjelser, kan du maksimere dine point og forhindre andre i at tage dine kort.

Effektiv Jokerbrug

Din evne til at mestre brugen af jokere er helt afgørende. Læg jokerne ned tidligt og prøv at repræsentere kort med høj værdi for at optimere dine point. Vær forsigtig med at gemme jokere på hånden, da de kan resultere i minuspoint ved rundens afslutning.

Klog bunkehåndtering

Tage eller ikke tage bunken? Det kan knække en spiller at tage hele bunken på det forkerte tidspunkt. Den beslutning kan nemlig have enorm indflydelse på udfaldet af spillet. Hvis du trækker bunken op, skal du være sikker på, at du kan danne et stik med det samme. Forkerte beslutninger kan føre til betydelige strafpoint.

FAQ for Femhundrede

Hvem vinder, hvis flere spillere ender med over 500 point?

Hvis flere spillere ender med over 500 point i samme runde, afgøres vindende spiller ved at sammenligne pointsummen. Den spiller med flest point vinder.

Hvad sker der, hvis en spiller lægger et kort i bunken, der kan lægges til et stik på bordet?

Hvis en spiller lægger et kort i bunken med forsiden opad, der kan lægges til et stik på bordet, kan en anden spiller “kalde Rommy” eller “Femhundrede” og tage kortet til sin samling.

Kan du lægge et stik med kort, der er på begge sider af Es, f.eks. Konge-Es-2?

Ja, du kan lægge et stik med kort, der er på begge sider af es. Dette kendes som et “bombe” stik.