Hvordan fungerer Ethereum mining?

Du har med stor sandsynlighed hørt om Bitcoin, som er en af de første kryptovalutaer, som så dagens lys for snart mange år siden, men har du også hørt om Ether? Ether, Bitcoin og alle andre kryptovalutaer udvindes af digitale miner, og det er det, denne artikel handler om. Læs med og bliv klogere på, hvordan du selv kan hente Ether op fra de digitale miner.

Ligesom fysiske valutaer som dollars, rubler, kroner osv. Har en kurs, har også kryptovalutaer en kurs, og hvis du vil læse om, hvordan kursen på Ether har udviklet sig, kan du besøge Ethereumkurs.io, hvor du også kan læse mere om Ethereum. Her vil vi dog fokusere på at mine Ether, og hvad det kræves for at komme i gang.

Hvad er Ethereum og mining?

Ethereum er en digital platform som drives med blockchain teknologi. Den er mest kendt for sin smarte kontraktfunktionalitet og medfødte kryptovaluta som i daglige tale blot kaldes Ether. Formålet med Ethereum netværket er at muliggøre decentraliserede apps som for eksempel markedspladser for NFT’er (nonfungible tokens).

Transaktioner med disse programmer er offentligt distribueret og kræver ikke en central myndighed for styring. Som et resultat heraf behøver Ethereum netværket et globalt system af computere for at indsamle og verificere hver enkelt batch af transaktioner inden for platformens blockchain.

Det er her, mining kommer i spil. I korte træk bruger minere computerkraften fra specifik software til at løse komplekse problemstillinger. Denne proces gør det ikke blot muligt for netværket at fungere men også at beskytte det mod hacking og andre ondsindede angreb. Som betaling for deres services modtager miners et transaktionsvederlag i form af et forudbestemt beløb i Ether, når blocken er valideret.

Ethereumnetværket forventes at bevæge sig i en ny retning kaldet PoS i løbet af 2022. Indtil da kan du udforske Ethereum mining, og i de følgende afsnit vil vi gennemgå, hvordan det foregår, og hvilke muligheder, der findes.

Hvorfor mine?

Efterhånden er der mange steder, man kan handle med kryptovaluta, og blandt de mange svenske platforme findes for eksempel Handlakryptovaluta.se. Hvis du hellere selv så at sige vil hente din kryptovaluta op fra en mine end at købe dem af andre, kan det altså være en mulighed. Man kan sige, at når man selv miner kryptovaluta, svarer det lidt til at du selv køber en hakke og graver guld op fra guldminen fremfor at købe det hos en guldhandler. Der kan være rigtigt mange penge at tjene ved at mine kryptovaluta, men ligesom i den fysiske mineindustri kræver det også store investeringer.

Trin 1: Vælg hvordan, du vil gribe din mining an

På nuværende tidspunkt findes der tre forskellige måder, man kan gribe Ethereum mining an på:

 • Pool mining
 • Solo mining
 • Cloud mining

Pool mining er den enkleste måde at mine Ether, især hvis du ikke har så meget hardware. Dette hænger sammen med, at Ether er blevet sværere og mere tidskrævende i takt med at flere coins er kommet til. Pool mining gør det også muligt for minere at kombinere deres samlede computerkraft til at løse Ethereum blokke på mindre tid. Efter tur deles udbyttet mellem grupperne ud fra computerkraftbidrag som måles via det såkaldte hashpower. Hashpower er den computerkraft der bruges af din hardware til at løse kryptoalgoritmer.

Solomining er mere komplex og kræver betydelige mængder hashpower. For at kunne mine krypto indenfor en tidsramme, der giver mening, vil du få brug for store mængder udstyr og ikke mindst dusinvis af grafikkort. Udover omkostninger til udstyr, hvilket kan beløbe sig til flere hundredetusind kroner, skal du også påregne omkostninger til faktorer som køling, støj, elektricitet og fysisk plads.

Derfor anbefales solomining generelt kun til professionelle minere, som er villige til at foretage en betydelig pengeinvestering. Når det er sagt kan denne fremgangsmåde i det lange løb være den mest profitable, da man her undgår gebyrer og at skulle dele udbyttet med andre.

Cloudmining er som regel den letteste måde at gå til mining på, når det kommer til forhindringer. Med denne metode behøver du ikke købe fancy udstyr eller beslaglægge din personlige computer til mining. I stedet betaler du en anden miner et gebyr for at mine coins for dig. De foretager miningen mens du modtager de friskminede coins. Der er dog risici forbundet med at leje en anden miners computerkraft, og det kan dreje sig om forskellige former for svindel. Her bør du vælge en velanset miner med et godt ry, da du ellers kan risikere, at mineren simpelt hen snyder dig og løber med dit udbytte.

Trin 2: Åben en kryptowallet

Kryptovaluta er digital valuta, så du behøver ikke bekymre dig om at miste dine coins. Du har dog stadig brug for et sted at opvare din beholdning. Her kommer de såkaldte kryptowallets ind i billedet. I en kryptowallet, som kan betegnes som en digital pung, kan du opbevare dine coins, i store træk ligesom du opbevarer din løn på en bankkonto. Overordnet findes der to forskellige slags wallets, nemlig hardware wallets og software wallets.

Hardware wallet: En fysisk enhed som også kaldes en “kold wallet” og hvori nøglen til din kryptokonto opbevares offline. En hardware wallet ligner meget ofte en avanceret USBS.

Software wallet: Et digitalt program som huser din krypo og som typisk kræver adgang til internettet. Denne type wallet kan indeholde både offentlige og private nøgler.

Der er fordele og ulemper ved begge typer af wallet. Hardware wallets anses generelt som mere sikre end software wallets, fordi de ikke er forbundet til en online platform. Når det er sagt, er de ofte dyrere og mindre brugervenlige end software wallets. På den anden side er software wallets langt mere brugervenlige, da de kan tilgås via en webbrowser eller en mobil app. Omvendt betyder det, at de er mere disponeret for hacking end en offline wallet.

Uanset typen har en wallet to vigtige nøgler med hver sit formål. Den første er en offentlig nøgle, og den gør det muligt for andre aktører at foretage transaktioner til din wallet. Den anden er en privat nøgle som giver adgang til din wallet. Som navnet antyder må du beskytte din private nøgle, for i modsat fald kan andre få kontrol over dine værdier.

Trin 3: Anskaf den rette hardware og software

Før du begynder at mine Ether er du nødt til at få din infrastruktur på plads. At mine kryptovaluta kræver rigtigt meget computerkraft. Du har altså brug for en særligt stærk computer, i daglig tale kaldet en “rig”, hvis du vil mine Ether med profit. Dit hardware set-up afhænger i høj grad af, hvilken mining metode, du vælger.

Hvis du miner på hobbyplan, kan du overveje at slutte dig til en miningpool. I så fald vil du få brug for en kombination af følgende:

 • En computer eller decideret miningrig med et eller flere GPU’er
 • Et Ethereum miningstyresystem. Disse kan variere i forhold til funktionalitet og brugervenlighed
 • GPU-drivere som skal muliggøre kommunikation mellem dit grafikkort og styresystem
 • En wallet, som kan være en fysisk enhed eller et digitalt program, til at opbevare dit udbytte

Hvis du planlægger at gå all-in på mining og gøre det til din levevej, er du nødt til at rejse en større sum til udstyr og fysisk opbevaringsplads. Du kan godt vælge at opruste på GPU’er, men det betaler sig at overveje et dyrere men også mere effektivt alternativ, nemlig ASIC-mining (Application-Specific Integrated Circuit).

ASIC miningrigs er designet specifikt til at mine krypto. Af denne grund har de tendens til at generere mere computerkraft og løse bloks på kortere tid. Der er dog mange afvejninger at gøre sig. ASIC’er kan løbe op i meget store beløb, hvilket sætter en naturlig barriere for den gennemsnitlige miner. ASIC’er kan også forbruge langt mere strøm end GPU’er, hvilket kan medføre en markant større elregning. Herudover er ASIC’er optimeret til en specifik coin såsom Ethereum eller Bitcoin, hvorimod GPU’er kan mine alle coins.

Strategisk kryptominingkonsulent hos MineHog, Jeff Adams, anbefaler at købe en GPU fremfor en ASIC-rig. Han mener, at ASIC-minere vil opleve, at deres rigs vil være forældede, når Ethererum 2.0 implementeres.

GPU vs. ASIC-mining

Der er fordele og ulemper ved både GPU og ASIC-mining, og dem har vi sammenfattet i afsnittene nedenfor.

GPU-mining

 • Mest relevant for hobbyminere som eksempelvis dem, som ønsker at tilslutte sig en miningpool
 • Generelt billigere end ASIC’er men med mindre computerkraft
 • Ikke begrænset til en enkelt krypto, hvilket gør det muligt for minere at vælge frit, hvilken coin de ønsker at mine
 • Kan benyttes med en personlig computer, så længe grafikkortet er kompatibelt
 • Producerer hverken meget støj eller varme, med mindre der køres med mange rigs

ASIC-mining

 • Mest relevant for seriøse minere med et stort budget
 • Generelt mere kraftfuldt end GPU’er hvilket muliggør mere tidseffektiv mining men som også bruger mere strøm
 • Kan kun mine den krypto, den specifikt er designet til
 • Producerer meget varme som kræver et kølesystem og tilstrækkelig ventilation

Trin 4: Valg af miningpool

Med mindre du er villig til at investere hundredetusindvis af kroner i udstyr, er den letteste måde at mine krypto at blive en del af en miningpool. Hvis man vælger dette, er det vigtigt at skabe sig et overblik over poolmulighederne, inden man går videre.

Pools kan variere i struktur så som poolstørrelse, hashrate, udbetaling og gebyrer. For eksempel har poolen Ethermine i skrivende stund mere end 400.000 aktive minere mens 2miners har mere end 80.000. Dette har indflydelse på poolens arbejdshastighed og dens udbetaling. Der er dog langt mere end to pools at vælge mellem. Du kan benytte PoolWatch til at sammenligne og læse om aktive Ethereum miningpools.

Her får du et overblik over almindelige miningpoolfaktorer:

Poolstørrelse: Antallet af aktive minere i poolen

Hashrate: Hashrate er den samlede computerkraft i poolen

Minimumsudbetaling: Beløbet du skal stille med, før du kan høste dit Etherudbytte

Udbetalingsmetode: Poolens proces for at uddele udbytte til sine medlemmer

Gebyrer: Poolens administrators betaling for at drive poolen. Dette beløb er typisk en fast procent som indsamles fra hver løst block

Tip: Din pools serverplacering har også betydning. For at optimere din miningpræstation kan du benytte en server i dit område.

Trin 5: Høst dit udbytte

Nu er det tid til at høste udbyttet af dit hårde arbejde (eller rettere din computers hårde arbejde). Når du har sat dit miningsystem op og konfigureret en wallet, kan du begynde at indkassere dine Ether. Forudsat at du er medlem af en miningpool, vil du modtage udbetalinger i periodiske intervaller baseret på din gruppes succes. De fleste miningpools har et online kontrolpanel som brugerne kan tilgå for at følge deres miningpræstationer, eksempelvis effektivitet og afkast.

Hvis man skal sige noget generelt, er en stor katalysator for at mine en hvilken som helst krypo troen på at denne coin vil stige i værdi. Fra du modtager dine første coins er du selv ansvarlig for at styre og ikke mindst at passe på din kryptobeholdning. Med andre ord er du ikke kun en kryptominer men også en investor.